update: onze Friese stickers worden nu gemaakt! Binnenkort verkrijgbaar!

Vertellen wat je wilt vertellen, maar dan wel in je eigen woorden...

Sizze wat ast wolst, mar dan yn dyn eigen wurden...


Stempelen, kaarten maken en scrapbooken doe je toch het liefste in je moederstaal?

Stimpelje, kaartsjes meitsje en scrapbooken dochst dochs it leafste yn dyn memmetaal?

Friese stempels


Transparante Friestalige stempels. Zeg het op zijn Fries!

Transparante Fryske stimpels. Sis it op syn Frysk!

Friese Die Cuts
Pompeblêden


Eindelijk dat pompeblêd kunnen verwerken in je creatie! In het rood of toch gewaagd in een ander dessin? Leef je uit!

Lang om let kin dat pompeblêd yn dyn kreaasje! Yn it read of dochs dryst yn in oar dessin? Oan dy de kar!

Workshops
'Meitsje & meinimme'


Creatief aan de slag? Tips & trucs leren of gewoon gezellig mooie dingen maken in een klein gezelschap? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kreatyf dwaande wéze? Tips & trúks leare of gewoan gesellich nifelje yn in lyts fermidden? Nim kontakt op oer wat mooglik is.

Nieuwsgierig?

Neem contact op!
Share by: