• Creatief & Communicatie

  Vertellen wat je wilt vertellen, maar dan wel in je eigen woorden... Sizze wat ast wolst, mar dan yn dyn eigen wurden.

  Knop
 • Stempelen, kaarten maken en scrapbooken doe je toch het liefste in je moederstaal? Stimpelje, kaartsjes meitsje en scrapbooken dochst dochs it leafste yn dyn memmetaal?

  Knop
 • Friese taal is veelzijdig! Creativiteit kent geen grenzen. De toepassing van onze producten ook niet, net als de Friese taal! Frysk seit sa folle mear! Kreativiteit kent gjin grinzen. De tapassing fan ús produkten ek net, krekt as de Fryske taal.

  Knop
 • Een vleugje Friesland in elke creatie! Pompeblêden natuurlijk! In bitsje Fryslân in elke kreatie! Pompeblêden fansels!

 • Combineer de Friese stempels en stansen naar hartelust! Meitsje de moaiste kreaties mei de stimpels en de die cuts!

  Knop

Baduhenna.frl

Communiceren is een kunst! Eindelijk is er een Friese lijn voor het stempelen, kaarten maken, scrapbooken etc. Frysk as it heal kin! 

Kommunisearje is in keunst! Lang om let binne der no Fryske untwerpen foar it stimpeljen, kaartsjes meitsje, scrapbooken en sa fierder. Frysk as it heal kin! 

Baduhenna.frl staat voor creatief communiceren in woord en beeld. Gericht op heden en toekomst, met respect en interesse in geschiedenis en tradities.

Baduhenna.frl stiet foar kreatyf kommunisearje in wurd en byld. Rjochte op hjoed en takomst, mei respekt en ynteresse in skiednis en tradysjes.

Producten & Diensten

Nieuws

30 juli 2017
De stempels zijn vanaf nu te bestellen door een mailtje te sturen met de adresgegevens. Voor 11,50 euro  worden ze verzonden in een stevige bubbeltjesenvelop. Dat bedrag kan worden overgemaakt naar NL38RABO0317065599 tnv Baduhenna.frl. Na ontvangst van het geld worden de stempels zo spoedig mogelijk verstuurd.  Een foto van het hele stempelvel staat op onze Facebookpagina. 
De stimpels binne no te krijen troch gewoan in mailtsje te stjoeren. Foar €11,50 wurden se ferstoerd. Jo kinne it gild oermeitsje op NL38RABO0317065599 tnv Baduhenna.frl. Wu stjoere de stimpels nei ontvangst fan it jild. In foto fan it hiele stimpelvel stiet op ûs Facebookbladside.

20 juli 2017
Binnenkort worden we geïnterviewd door Punt FRL én Afûk over Baduhenna.frl. Daar zijn we alvast trots op!
Mei koarten ha wy in petear mei Punt FRL én Afûk oer Baduhenna.frl. Dér binne wy tige grutsk op!

4 juli 2017
De Friestalige stempels zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 8 euro! Om ze te bestellen, stuur je gewoon een mailtje!
De Fryske stimpels binne fan ôf 1 augustus te krijen foar acht euro! Stoer in mailtsje om se te bestelle.

13 juni 2017
Vanaf vrijdag 16 juni zijn de pompeblêden ook te koop op de Vrijdagsmarkt op het Wilhelminaplein te Leeuwarden!
Keapje de pompeblêden fan ôf freed 16 juny op'e Freedmerke in Ljouwert!

8 juni 2017
De die cut pompeblêden zijn nu verkrijgbaar per set van drie voor tien euro! Om ze te bestellen, stuur je gewoon een mailtje!
De die cut pompblêden binne no te krijen per set fan trije foar tsjien euro! Stoer in mailtsje om se te bestelle.

6 juni 2017
De proefdrukken voor de clear stempels zijn ons nog niet helemaal naar het zin, dus die worden nog geperfectioneerd.
Zodra we helemaal tevreden zijn, komen ze beschikbaar!
De printkladde noaske ús net, dus dêr wurdt noch oan wurke. As it hielendal nei it sin is, binne se te krijen!

contact

Terug naar boven
Share by: